Sigurimi i pronës Shtëpi e ëmbla shtëpi

Sigurimin adekuat shtëpiak mund ta përdorni edhe me rastin e marrjes së ndonjë kredie ku hipoteka juaj duhet siguruar, ndërsa ju që pas blerjes së policës së sigurimit shtëpiak e keni tanimë këtë mbrojtje.

Pse ta siguroni pronën? Udhëtoni lirëshem sepse shtëpinë e keni në duar të sigurta

Mbrojtja e pasurisë tuaj, shtëpisë apo banesës si dhe pajisjeve, gjësendeve tuaja do të thotë siguri dhe mbrojtje financiare në rast të dëmit, respektivisht kompenzim financiar. .

Për dëmtimet fizike në pronën tuaj dhe rikthim në gjendjen paraprake të pronës deri në maksimumin e paraparë me kushtet e përgjithshme nga plani i juaj i sigurimit të pronë

Sigurimi i pronës I rëndësishëm për sigurinë tuaj financiare afatgjate.

Për pronarët e shtëpive apo banesave, sigurimi është një element kyq dhe tepër i rëndësishëm për sigurinë tuaj financiare afatgjate.

Ne do ju japim të gjitha sqarimet e nevojshme dhe rekomandimin profesional për përzgjedhjen e mbulesave adekuate siguruese, ndërsa juve ju mbetet të zgjedhni ato rreziqe që i konsideroni si të nevojshme.

Mos hezito Merr ofertën ideale

Sigurimin adekuat shtëpiak mund ta përdorni edhe me rastin e marrjes së ndonjë kredie ku hipoteka juaj duhet siguruar, ndërsa ju që pas blerjes së policës së sigurimit shtëpiak e keni tanimë këtë mbrojtje.

Detajet lidhur me mbulesat siguruese, përjashtimet, franshizën apo pjesën e zbritshme i keni të paraqitura në kushtet e përgjithshme për sigurim. Ju lutemi mos hezitoni të shtroni pyetje dhe të kërkoni çfardo sqarimi lidhur me kushtet e përgjithshme.