Kontakti  

Adresa

Rr. Xhevdet Doda, Prishtinë

Qendra e thirrjeve

+383 48 750 005

Email

info@dukagjiniks.com