Posted on : Për momentin nuk kemi shpallje!

Lokacioni .
Paga: .
Edukimi: .
Kohëzgjatja: .
  • .
  • .

Si të aplikoj

Ju mund të na dërgoni aplikacionin për punësim duke e plotësuar dhe të bashkangjitur me CV dhe Letër motivuese të na dërgoni në e-mail

Shkarkoje