AGJENT TË SHITJES PER PRODUKTE VULLNETARE

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:
Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të KS “Dukagjini”, me prioritet rritjen e shitjeve të  produkteve të sigurimit vullnetar, për te cilat është përgjegjës për ofrimin, shitjen dhe mbajtjen e  marrëdhënieve me klientin, Personat e përzgjedhur do të trajnohen në KS “Dukagjini”, për një periudhe 2 javore për të qenë të gatshëm të dalin në teren duke ofruar gamën e produkteve të kompanisë.

Lokacioni: Teritori i Kosoves
Paga: Pagë fikse + bonuse
Edukimi: Bachelor
Periudha: Orar i plotë

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunime me klient
  • Promovon produktet e kompanisë dhe krijon shitje direkte për këto produkte, Në vazhdimësi viziton klientët, dhe krijon shitje direkte për produkte të ndryshme
  • Mban kontakte të vazhdueshme me klient në lidhje me kërkesat e tyre
  • Organizon promocione të vazhdueshme për të rritur shitjen
  • Prezantimi dhe promovimi i produkteve te klientët e ri.
  • Punon 5 ditë në javë në teren në kërkim të klientëve të rinj

Personat qe përzgjidhen do te kenë:

  • Kontratë pune me afat 3 muaj me mundësi vazhdimi
  • Page fikse mujore
  • Dhe bonus për shitjen e produkteve sipas klasave te sigurimit

Si të aplikoj

Na dërgoni CV-në e tuaj në Departamentin Legal të KS “Dukagjini”, ” sh.a.,  me adresë “Rr.Xhevdet Doda”, Prishtinë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@dukagjiniks.com

Shkarko Aplikacionin