Pyetjet Pyetjet e shpeshta

Deri në çfarë viti mund ta siguroj veturën KASKO?

Në kompaninë e sigurimeve Dukagjini mund ti siguroni të gjitha veturat të cilat janë jo më të vjetra se dhjetë vite.

Ku mund të drejtohem në rast të dëmeve?

Në raste të aksidenteve ju mund të drejtoheni në të gjitha pikat e kompanisë tonë për të pranuar kërkesën për kompenzim të dëmit.

Ku mund të pajisem me sigurimin TPL+?

Me policën e sigurimit ju mund të pajiseni në të gjitha pikat tona në Kosovë edhe në qoftë se ju jeni pajisur me polisë TPL në qytet tjetër, policën TPL+ mund ta merrni në pikën tuaj më të afërt.

Sa kushton sigurimi për veturën time?

Sigurimi për secilën veturë dhe secilin individ mund të ndryshojë. Ne ju sygjerojmë të drejtoheni në pikat tona apo përmes telefonit të merrni informata rreth sigurimit tuaj.

Keni tjeter pyetje?

Nese pyetja juaj nuk gjendet tek pyetjet e shpeshta atëherë ne ju sygjerojmë të na kontaktoni direkt përmes ueb-faqes apo të na telefononi në zyret qëndrore

Kontakti