Sigurimi i pronës Shtëpi e ëmbla shtëpi

Sigurimin adekuat shtëpiak mund ta përdorni edhe me rastin e marrjes së ndonjë kredie ku hipoteka juaj duhet siguruar, ndërsa ju që pas blerjes së policës së sigurimit shtëpiak e keni tanimë këtë mbrojtje.

Pse ta siguroni pronën? Udhëtoni lirëshem sepse shtëpinë e keni në duar të sigurta

Mbrojtja e pasurisë tuaj, shtëpisë apo banesës si dhe pajisjeve, gjësendeve tuaja do të thotë siguri dhe mbrojtje financiare në rast të dëmit, respektivisht kompenzim financiar për dëmtimet fizike në pronën tuaj dhe rikthim në gjendjen paraprake të pronës deri në maksimumin e paraparë me kushtet e përgjithshme nga plani i juaj i sigurimit të pronë.

Sigurimi i pronës I rëndësishëm për sigurinë tuaj financiare afatgjate.

Për pronarët e shtëpive apo banesave, sigurimi është një element kyq dhe tepër i rëndësishëm për sigurinë tuaj financiare afatgjate.

Ne do ju japim të gjitha sqarimet e nevojshme dhe rekomandimin profesional për përzgjedhjen e mbulesave adekuate siguruese, ndërsa juve ju mbetet të zgjedhni ato rreziqe që i konsideroni si të nevojshme.

Mos hezito Merr ofertën ideale

Sigurimin adekuat shtëpiak mund ta përdorni edhe me rastin e marrjes së ndonjë kredie ku hipoteka juaj duhet siguruar, ndërsa ju që pas blerjes së policës së sigurimit shtëpiak e keni tanimë këtë mbrojtje.

Detajet lidhur me mbulesat siguruese, përjashtimet, franshizën apo pjesën e zbritshme i keni të paraqitura në kushtet e përgjithshme për sigurim. Ju lutemi mos hezitoni të shtroni pyetje dhe të kërkoni çfardo sqarimi lidhur me kushtet e përgjithshme.