Pikat e shitjes  

Prishtinë

Prishtinë

3 pika të shitjes

Në Prishtinë mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 49 805 039

Ferizaj

Ferizaj

1 pikë të shitjes

Në Ferizaj mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 49 585 888

Podujevë

Podujevë

3 pika të shitjes

Në Podujevë mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 45 474 848, +383 44 166 866

Deçan

Deçan

2 pika të shitjes

Në Deçan mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 44 152 940

Pejë

Pejë

3 pika të shitjes

Në Pejë mund të na gjeni në dy tri të shitjes. Kontakti: +383 49 770 820

Gjakovë

Gjakovë

2 pika të shitjes

Në Gjakovë mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 44 134 218

Drenas

Drenas

2 pika të shitjes

Në Drenas mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 44 186 543

Lipjan

Lipjan

1 pikë të shitjes

Në Lipjan mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 44

Istog

Istog

2 pika të shitjes

Në Istog mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 44 545 616, +383 44 282 940

Prizren

Prizren

1 pikë të shitjes

Në Prizren mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383

Skenderaj

Skenderaj

1 pikë të shitjes

Në Skenderaj mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 49 525 001

Gjilan

Gjilan

2 pika të shitjes

Në Gjilan mund të na gjeni në dy pika të shitjes. Kontakti: +383 49

Partnerët