Informata

Informatat më të reja rreth kompanisë tonë

Na Kontaktoni

Contact Us

+381 38 246 956
info@dukagjiniks.com
Rr. Demokracia 20 Prishtinë-Kosovë
www.dukagjiniks.com